EKSPERDID

Kitty Teimann

Kemikaalide ekspert

Telefon: 56483060

E-post: kitty@kmconsult.ee

Tegevusvaldkonnad:  REACH tegevused, kemikaalide klassifitseerimine ja märgistamine, ohutuskaartide koostamine ja tõlkimine, projektijuhtimine, koolitus. 

Teemad: Rahvusvaheline, EL ja Eesti kemikaaliohutuse poliitika (õigusaktid/direktiivid, REACH, GHS). Ohutuskaardid. Nõuded kemikaaliriski juhtimisel. Tarbijate ohutus, avalikkuse teadlikkuse tõstmine kemikaalidest igapäeva elus.