TEENUSED

KONSULTATSIOON

Meie põhitegevuseks on kemikaalide riskijuhtimismeetmete ning REACH nõuete rakendamise alane konsultatsioon ettevõtetele. 

 • Kemikaalide klassifitseerimine ning märgistamine
 • Ohutuskaartide koostamine ning tõlkimine
 • Kemikaalide registreerimine REACH raames
 • Muud toimingud kemikaalidega REACH raames, nt arendus- ja järelepäringutoimikute koostamine jms
 • Olukorra hindamine kemikaalide poliitika REACH suhtes
 • Ettevõtte nimel REACH konsortsiumites ja SIEFites osalemine
 • Kemikaalide inventuuri läbiviimise korraldamine ettevõttes

Meie hinnapoliitika antud valdkonnas on tunnihinna või kokkuleppehinna põhine.

KOOLITUS

Korraldame kemikaaliohutuse koolitusi ettevõtetes kohapeal.

 • Kemikaalide ohtlikkus
 • Ohutuskaardid
 • Euroopa kemikaalipoliitika REACH nõuded ja selle rakendamine
 • Kemikaalide alane seadusandlus
 • Kemikaalide klassifitseerimine ja märgistamine
 • Kemikaaliriskijuhtimise vahendid (kemikaalide register, kemikaalide hoiustamine jne)

Koolituse pikkus ja sisu kokkuleppel ettevõtte vajadustega. 

Meie eksperdid on korraldanud keskkonnajuhtimise – kemikaaliohutuse – poliitika alaseid koolitusi ettevõtetele ning kolmanda sektori organisatsioonidele. Meie konsultandid on kirjutanud artikleid ajalehtedesse kemikaalipoliitikast REACH, kemikaalide ohutusest igapäevaelus ning koostanud mitmeid praktilisi käsiraamatuid ning juhendeid ettevõtetele (nt. REACHi tutvustav publikatsioon, keskkonnavahendite käsiraamat metalli-/trüki-/mööblitööstusettevõtetele, jne).

TÕLKETEENUS

Pakume kemikaaliohutuse alast tõlketööd eest-inglise-vene keeles.

Samuti pakume kvaliteetset kemikaalide ohutuskaartide tõlget eesti-vene-inglise keeles.